top of page

Polityka prywatności
ciasteczka

Regulamin sklepu internetowego oraz usług świadczonych elektronicznie

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Haisch prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Dunckerstrasse 76, 10437 Berlin, kontakt z Administratorem — adres e-mail: kontakt@liczenasiebie.com, zwana dalej „Administratorem”.

 

Administrator udostępnia serwis internetowy dostępny pod adresem www.liczenasiebie.com (zwany dalej: „Serwisem”) i nim zarządza.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu

Cel przetwarzania

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu

Otrzymywanie newslettera.

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zapisywać się do newslettera.

Otrzymywanie informacji handlowej

Pozostawianie komentarzy

Kontakt z Tobą

(wiadomości bezpośrednio na adres e-mail Administratora lub kontakt poprzez formularz kontaktowy)

Rozpatrzenie reklamacji

Realizacja zamówień w Sklepie internetowym

Dokonywanie i realizacja płatności z wykorzystaniem serwisu Przelewy 24

Otrzymywanie spersonalizowanych reklam

Wykorzystanie cookies

Cel analityczny

Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

Cel archiwalny i dowodowy

Zakres danych

 • adres IP;

 • historia korzystania z Serwisu;

 • dane dotyczące wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 • adres e-mail;

 • imię.

 

 • adres e-mail;

 • imię.

 • adres IP;

 • nick.

 • imię i nazwisko;

 • adres e-mail;

 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

 • adres e-mail;

 • imię i nazwisko, jeśli zostały podane.

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres zamieszkania

 • adres wysyłki

 • opcjonalnie nazwa i dane Twojej firmy

 • imię i nazwisko

 • adres

 • adres e-mail

 • w przypadku firmy jej nazwa, adres oraz NIP

 • informacje gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych

 • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.

 • data i godzina odwiedzin strony,

 • rodzaj systemu operacyjnego,

 • adres IP,

 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

 • czas spędzony na stronie,

 • odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań.

 • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;

 • adres e-mail;

 • numer telefonu;

 • adres IP;

 • historia korzystania z Serwisu.

 • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;

 • adres e-mail;

 • adres IP;

 • historia korzystania z Serwisu.

 • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;

 • adres e-mail;

 • numer telefonu;

 • adres IP;

 • historia korzystania z Serwisu.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację uzasadnionego interesu Administratora, jaki w tym wypadku stanowi realizacja celów marketingowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zapisywania się na newsletter lub listę oczekujących na produkt cyfrowy).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyraża się poprzez zamieszczenie komentarza).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację uzasadnionego interesu Administratora, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora są względy marketingowe).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

 1. Pliki cookies

 1. Administrator w ramach Serwisu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (np. Google’a, Facebooka).

 2. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy korzystaniu z Serwisu, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

 

 1. Badanie aktywności użytkowników Serwisu

 1. Administrator, w celach analitycznych, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w związku z czym wykorzystuje Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających Serwis.

 2. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu.

 3. Dane zebrane w związku z wtyczką Facebook Pixel są anonimowe. Informuję jednak, że Facebook może łączyć informacje zgromadzone w Serwisie z innymi informacjami o Tobie zebranymi w związku z korzystaniem z Facebooka i wykorzystywać tak zebrane informacje do celów marketingowych (więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Administrator nie ma wpływu na takie ewentualne działania Facebooka.

 4. Jeżeli uważasz, że nie powinnam przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.

 5. Aby zablokować działalnie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.

 6. W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

 

 1. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres Administratora — liczenasiebie.com@gmail.com.

 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu.

 2. Jeżeli pozostawiasz komentarz, wypełniasz formularz kontaktowy lub robisz zakupy w sklepie internetowym — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane ze świadczonymi przez Administratora usługami.

 3. Jeżeli kontaktujesz się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

 4. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

     1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator może przekazać Twoje dane swoim podwykonawcom, firmie hostingowej, firmie zajmującej się mailingiem, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są niezbędne do świadczenia usług związanych z Serwisem.

     2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator będzie musiał przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniam, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych Administrator analizuje bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.


 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

 3. Ze swojej strony zapewniam, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuję dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 4. W każdej chwili udzielę Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.


 

 1. Okres przetwarzania danych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:

  • korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu;

  • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;

  • okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych przetwarzanych w tym celu;

  • funkcjonowania newslettera — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z przesyłką newslettera;

  • opublikowania komentarza — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem komentarza w Serwisie;

  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;

  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych procesem.

 2. Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie, niż wynikający z ust. 2. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.

 3. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informuję, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;

 • sprostowania danych osobowych;

 • usunięcia danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • przenoszenia danych osobowych.

 1. Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawia uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zaprzestanie korzystania z Serwisu, cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu czy żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych nie powoduje automatycznie, że od tej chwili Administrator przestanie przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe, we wszystkich celach, do jakich je zbierał. Może się bowiem okazać, że o ile zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym celu, może kontynuować ich przetwarzanie w pozostałych celach, jakie przedstawiłam Ci w pkt III.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20.05.2022 r.

Regulamin sklepu internetowego oraz usług świadczonych elektronicznie

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Usługodawcy Pauliny Haisch oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie tego regulaminu jest warunkiem koniecznym, aby skorzystać z oferty zamieszczonej na stronie: www.liczenasiebie.com, tj. zakupić produkty elektroniczne lub skorzystać z oferowanych usług. 

§1
Definicje

Usługodawca – podmiot, który prowadzi Serwis pod adresem www.liczenasiebie.com oraz sprzedaje produkty i usługi w sklepie internetowym, w tym produkty elektroniczne. Usługodawcą jest firma Paulina Haisch Dunckerstrasse 76 10437 Berlin. Adres e-mail: kontakt@liczenasiebie.com

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę kupna-sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oferta – oferta usług i produktów dostępnych na stronie Sklepu, pod adresem www.liczenasiebie.com 

Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady i procedurę korzystania z usług online, w tym Sklepu internetowego, działającego na stronie www.liczenasiebie.com 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu i/lub Sklepu.

Sklep – podstrona, zawierająca ofertę produktów i usług online, które Użytkownik/Konsument może kupić, zawierając tym samym z Usługodawcą Umowę na odległość.

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.liczenasiebie.com

§2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.liczenasiebie.com, to serwis internetowy skierowany do osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę o finansach, ETFach, akcjach, inwestowaniu i bezpieczeństwie na emeryturze. Usługodawca nie jest doradcą finansowym.

 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, w tym skorzystania z Oferty.

 3. Użytkownik ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz Sklepu.

 4. Warunkiem dokonania zakupu dowolnego produktu dostępnego w Sklepie jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 5. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 6. Ceny widoczne w Ofercie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§3

Zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. Sklep – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom dokonania zakupu produktów dostępnych w ramach Oferty.

 2. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom łatwego kontaktu z Usługodawcą.

 3. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z działalnością Serwisu.

 4. Komentarze – usługa polegająca na komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami eksperckimi publikowanymi w Serwisie.

 5. Dostarczanie treści eksperckich – usługa polegająca na dostarczaniu eksperckiej wiedzy poprzez artykuły publikowane w Serwisie.

§4
Sklep i warunki zakupu

 1. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę.

 2. Użytkownik może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany użytkownik.

 3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien:

 1. wybrać produkt z dostępnej Oferty i dodać go do koszyka,

 2. wybrać rodzaj dostawy (jeśli dotyczy),

 3. wybrać rodzaj płatności,

 4. uzupełnić formularz zamówienia,

 5. zaakceptować niniejszy regulamin,

 6. zaakceptować zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy (dotyczy produktów elektronicznych/cyfrowych),

 7. użyć przycisku „Kupuję i płacę”,

 8. przejść do systemu płatności,

 9. dokonać płatności.

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 3. Przed zakupem w Sklepie Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować niniejszy regulamin.

 4. Zamówienie zostaje uznane za złożone prawidłowo po jego opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.

 5. W przypadku produktów elektronicznych zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 24 h od daty dokonania zakupu.

 6. W przypadku produktów fizycznych czas realizacji zamówienia to 3-5 dni.

 7. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Konsument podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Konsumentowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Konsumentem Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Konsumenta.

 8. Konsument oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 10 powyżej.

§5
Płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.

 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówiony Produkt poprzez płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU lub poprzez przelew.

 3. Obsługę płatności prowadzi serwis Przelewy 24 należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,.

§6
Dostawa

 1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

 2. Koszty dostawy pokrywa Konsument, zgodnie z ceną widniejącą podczas zakupu.

 3. Produkty elektroniczne dostarczane są po dokonaniu zakupu, opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy na wskazany podczas zakupu w formularzu zamówienia adres e-mail. Wiadomość e-mail zawiera instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 4. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 3, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Konsumentowi.

§7
Usługa formularza kontaktowego

 1. W Serwisie dostępna jest usługa formularza kontaktowego, w celu umożliwienia Użytkownikom łatwego kontaktu z Usługodawcą.

 2. Wysłanie wiadomości do Usługodawcy poprzez formularz wymaga podania imienia Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

 3. Jest to usługa nieodpłatna i nieograniczona czasowo.

§8
Newsletter

 1. Usługodawca oferuje również usługę Newsletteru w celu bieżącego informowania o swoich działaniach, nowych treściach, produktach oraz innych wartościowych materiałach.

 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie zapisanym Użytkownikom.

 3. Zapis do newsletteru odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newsletteru. W tym celu niezbędne jest podanie imienia oraz adresu e-mail.

 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newsletteru lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.

 5. Newsletter jest usługą nieodpłatną.

§9
Treści eksperckie oraz komentarze

 1. Usługodawca w ramach serwisu oferuje bezpłatny dostęp do treści eksperckich, artykułów, wywiadów i innych treści związanych z działalnością Usługodawcy.

 2. Pod artykułami Użytkownicy mogą dodawać swoje komentarze i wyrażać opinie.

 3. W celu dodania komentarza należy podać swoje imię oraz adres e-mail. Opcjonalnie adres witryny internetowej.

 4. Usługodawca akceptuje komentarze, przez co komentarze o niewłaściwej treści nie pojawią się pod artykułem.

 5. Zabronione jest dodawanie komentarzy, które łamałyby obowiązujące prawo, w tym prawo autorskie, prawo cywilne oraz karne

 6. Usługodawca zastrzega, że w razie dodania przez Użytkownika komentarza, który naruszałby zasady obowiązującego prawa, w tym nawoływał do nienawiści, podżegał do przestępstwa, dyskryminował, obrażał, zniesławiał, itp., Usługodawca ma obowiązek zgłoszenia takiego komentarza właściwym organom ścigania.

§10
Zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, licząc od dnia otrzymania przesyłki. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

 2. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 3. Użytkownikowi, który nabywa w Sklepie produkt elektroniczny, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszego regulaminu, o czym zostaje poinformowany w momencie zakupu. Jest to zgodne z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.

 4. Zakup produktów cyfrowych możliwy jest wyłącznie po zrzeczeniu się prawa odstąpienia od umowy.

§11
Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

 2. W przypadku dostarczenia Produktu wadliwego Konsument ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: liczenasiebie.com@gmail.com

 3. W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zalecamy, aby w reklamacji wskazać:

 1. informacje o Produkcie oraz o wadzie,

 2. treść żądania

 3. dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.

 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zwraca koszty odesłania Produktu (dotyczy produktów fizycznych).

 2. Konsumentowi, w przypadku uznania reklamacji za zasadną, przysługuje prawo do:

 1. żądania usunięcia wady,

 2. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,

 3. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 1. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji na funkcjonowanie każdej z usług dostępnych w Serwisie. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: liczenasiebie.com@gmail.com

§12
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym z usług i produktów dostępnych w Sklepie niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox, Chrome, Microsoft Edge lub inną,

 2. w przypadku niektórych usług posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 3. zainstalowany program do odczytu plików pdf, np. Adobe Reader,

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny
  z regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników.

 2. Usługodawca zapewnia środki techniczne, służące zapobieganiu pozyskiwaniu, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

 3. Usługodawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

 4. Usługodawca dokonuje aktualizacji Serwisu i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Usługodawca może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Link 1 - https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Link 2 - https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§14
Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.

 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies zawarte zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.liczenasiebie.com

§15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o świadczenie usług cyfrowych zawierane są na odległość w języku polskim.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca informuje Użytkowników w Serwisie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o ile posiada adres mailowy Użytkownika.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU


 

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ...................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku: ..................................................................................................................................

Numer rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznaczenie zwracanego towaru: …………………………………………………………………………………………………………..


 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.


 

....................................................................................

(czytelny podpis Klienta)

bottom of page